نیکوکاری به وقت افطار1401

انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس

نیکوکاری به وقت افطار1401

طرح تامین 1000 کارت خرید سبد غذایی برای 1000 خانواده تحت پوشش انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس


مبلغ کل پروژه

مبلغ کل پروژه: 500,000,000 (سهم موسسه خیریه:0%) تومان

شرح

رمضان سال 1400جهت تامین ۱۵۰۰ سبد غذایی فراخوان دادیم.
با استقبال خوب شما ۱۸۸۴ سبد غذایی تهیه شد.
که از این تعداد، ۶۱۰ سبد بصورت کارت خرید از فروشگاه تارا به خانواده‌ها اهداء شد.

اقلام خریداری شده و کارت‌ها، در ۱۵ محله در شهر بندرعباس و ۲۰ روستا توزیع گردید.

با توجّه به تجربیات قبلی در نظر داریم تا امسال نیز برای حداقل ۱۰۰۰ خانواده کارت خرید از فروشگاه تارا به مبلغ ۵۲۵ هزار تومان تهیه و اهداء کنیم.

پرداخت از طریق کارتخوان

پرداخت از طریق کارتخوان

پرداخت از طریق کارتخوان

پرداخت از طریق کارتخوان

قاضی زاده

قاضی زاده

قائدی مقامی

قائدی مقامی

مانیار

مانیار

قائدی مقامی

قائدی مقامی

زینب

زینب

احمد

احمد

قائدی مقامی

قائدی مقامی

سولماز

سولماز

زینب

زینب

پرخاری

پرخاری

سید محمد

سید محمد

امامی

امامی

امین

امین

عبدالرئوف

عبدالرئوف

ناصری

ناصری

عبدالغفار

عبدالغفار

نورائی

نورائی

امین نسب

امین نسب

فاضل

فاضل

فاطمه

فاطمه

هانیه خشنودی

هانیه خشنودی

ناشناس 5024

ناشناس 5024

خدیجه

خدیجه

قائدی مقامی

قائدی مقامی

ابرهیم

ابرهیم

قائدی مقامی

قائدی مقامی

قائدی مقامی

قائدی مقامی

قائدی مقامی

قائدی مقامی

قائدی مقامی

قائدی مقامی

قائدی مقامی

قائدی مقامی

بلوچ زهی

بلوچ زهی

بینامین

بینامین

میهمان

زینب

زینب

امیر حمزه

امیر حمزه

محمد علیم

محمد علیم

محمد

محمد

فوزیه

فوزیه

نیک پرور

نیک پرور

الهام

الهام

وحید

وحید

مینا

مینا

لاشارپور

لاشارپور

الیاس

الیاس

برزین

برزین

دبستانی

دبستانی

زینب

زینب

حسن زاده

حسن زاده

وریا

وریا

شهنوازی

شهنوازی

خالد

خالد

فتحیه

فتحیه

فرزانه

فرزانه

میری

میری

احمد

احمد

ذلیخا

ذلیخا

خلیل

خلیل

مریم

مریم

خلیل

خلیل

نعیمه

نعیمه

طیبه

طیبه

حیدری

حیدری

رهبری

رهبری

میهمان

خیر 140

خیر 140

لیلا 9273

لیلا 9273

سینا

سینا

میهمان

شیما

شیما

لینا

لینا

فضیلت

فضیلت

میهمان

میهمان

شفیقه

شفیقه

عالیه

عالیه

خضری

خضری

بنیامین

بنیامین

محبی

محبی

بنیامین

بنیامین

مومن

مومن

سودابه

سودابه

محمد

محمد

شهرام

شهرام

اسماعیل

اسماعیل

صدیقه

صدیقه

عاطفه

عاطفه

رئیسی

رئیسی

بلوچی زهی

بلوچی زهی

نقوی

نقوی

راشدجعفري

راشدجعفري

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

عبدالجلیل پرده یاقوت

عبدالجلیل پرده یاقوت

میهمان

میهمان

آرمان

آرمان

قائدی مقام

قائدی مقام

زبیده

زبیده

احمد

احمد

فرزانه

فرزانه

رقیه

رقیه

نادیه خطیب

نادیه خطیب

بهناز

بهناز

شهناز

شهناز

صدیقه

صدیقه

رئیسی

رئیسی

اسماعیل

اسماعیل

طاهری پور

طاهری پور

فاطمه

فاطمه

میثم پوراحمد

میثم پوراحمد

آرمان خضری

آرمان خضری

Fahaam Abdollahi

Fahaam Abdollahi

عبدالرئوف

عبدالرئوف

فردوس

فردوس

سید اسماعیل

سید اسماعیل

سارا

سارا

رسولا

رسولا

وحدانی

وحدانی

شهرام

شهرام

فاطمه

فاطمه

قائدی مقامی

قائدی مقامی

عبدالرضا

عبدالرضا

منا .

منا .

اسماعیل

اسماعیل

خیر عمومی

خیر عمومی

آرمان

آرمان

فریدون

فریدون

منیره

منیره

میهمان

میهمان

میهمان

میهمان

فهیمه منصپری

فهیمه منصپری

میهمان

فاطمه احراری

فاطمه احراری

رضا صابری

رضا صابری

هوشمند

هوشمند

.کمک آنلاین

.کمک آنلاین

سلیمان

سلیمان

اسماعیل

اسماعیل

عبدالغفار

عبدالغفار

سید حبیب

سید حبیب

شهرام

شهرام

شمسی زاده

شمسی زاده

محمد امین

محمد امین

سید محمد

سید محمد

سید اسماعیل

سید اسماعیل

رضوان

رضوان

سروش وند

سروش وند

اسماعیل

اسماعیل

سینا

سینا

یوسف

یوسف

شهین

شهین

ابراهیم

ابراهیم

محمد رفیع

محمد رفیع

منذر

منذر

سهیلا

سهیلا

میهمان

. کمک آنلاین

. کمک آنلاین

میهمان

ایوب رستگارفرد

ایوب رستگارفرد

6400

6400

بلوکی

بلوکی

محمد یوسف

محمد یوسف

مرضیه

مرضیه

. پرداخت شده از کمک آنلاین

. پرداخت شده از کمک آنلاین

میهمان

. پرداخت شده از کمک آنلاین

. پرداخت شده از کمک آنلاین

میهمان

مرادمحمد پورنیازی

مرادمحمد پورنیازی

کمک آنلاین .

کمک آنلاین .

ناصر

ناصر

صدیقه

صدیقه

محمد

محمد

شهرام

شهرام

اسماعیل

اسماعیل

نورا

نورا

میهمان

میهمان

مسعود

مسعود

عبدالمجید

عبدالمجید

عبدالحمید

عبدالحمید

حسام

حسام

قاسم

قاسم

متین

متین

محمد امین

محمد امین

پروین

پروین

محمد

محمد

حسام

حسام

لاله

لاله

آمنه

آمنه

زلیخا

زلیخا

مهرزاد

مهرزاد

ترابی

ترابی

فرهاد

فرهاد

هاشمی

هاشمی

فرنوش

فرنوش

فهیمه

فهیمه

از طریق کمک آنلاین ح

از طریق کمک آنلاین ح

جمیله بینا

جمیله بینا

میهمان

رضا قاسمی

رضا قاسمی

سیدحمزه حسینی

سیدحمزه حسینی

ناشناس م

ناشناس م

میهمان

فرامرز عبداللهی

فرامرز عبداللهی

میهمان

نعیمه

نعیمه

عبدالناصر

عبدالناصر

عیسی

عیسی

میهمان

سمیه منصوری

سمیه منصوری

فریبا

فریبا

خیر عمومی 1044

خیر عمومی 1044

احلام

احلام

جاسم

جاسم

میهمان

میهمان

سید فاضل هاشمی

سید فاضل هاشمی

نادیه

نادیه

صلاح الدین تاوان

صلاح الدین تاوان

رضا درمان

رضا درمان

امیر شرفا

امیر شرفا

صدیقه

صدیقه

زهرا

زهرا

سید حبیب

سید حبیب

فرهاد

فرهاد

محمد سعید

محمد سعید

رستگار

رستگار

اسماعیل

اسماعیل

لاله

لاله

نورا

نورا

هاشم

هاشم

احمد

احمد

ساسان

ساسان

احمد

احمد

عبدالحمید اوبندی زاده

عبدالحمید اوبندی زاده

اسماء

اسماء

محمد نور

محمد نور

میهمان

طیب ف

طیب ف

ابراهیم

ابراهیم

اسماء

اسماء

مهناز

مهناز

میر احمد

میر احمد

میهمان

مریم

مریم

عایشه

عایشه

شهناز

شهناز

خیرین عمومی ف ع

خیرین عمومی ف ع

فاطمه

فاطمه

حاجی محمد صالح

حاجی محمد صالح

شفیقه

شفیقه

محمد حسین

محمد حسین

خلیل

خلیل

قدریه

قدریه

بی بی گل

بی بی گل

میهمان

هدی انصاری

هدی انصاری

خیرین عمومی 926

خیرین عمومی 926

راضیه

راضیه

خیرین عمومی 0153

خیرین عمومی 0153

زینب

زینب

اسپوتین

اسپوتین

سارا

سارا

اسماعیل

اسماعیل

رکنی

رکنی

میهمان

ابتسام انصاری

ابتسام انصاری

خاطره

خاطره

میهمان

خیر النساء

خیر النساء

حکیمه

حکیمه

احمد

احمد

اسماعیل

اسماعیل

فرهاد صالح

فرهاد صالح

اسماعیل

اسماعیل

اسماعیل

اسماعیل

اسماعیل

اسماعیل

شکوفه صالح

شکوفه صالح

بدیعه

بدیعه

بنیامین

بنیامین

میهمان

خیر عمومی

خیر عمومی

خدیجه

خدیجه

حاتم

حاتم

نوارئی

نوارئی

دانیال

دانیال

نیما

نیما

محمد زاده

محمد زاده

اسماعیل

اسماعیل

خیر ۱۰۹

خیر ۱۰۹

میهمان

c

c

عبدالوحید

عبدالوحید

میهمان

میهمان

فوزیه ابراهیمی

فوزیه ابراهیمی

میهمان

سمیه منصوری

سمیه منصوری

یوسف

یوسف

میهمان

میهمان

ماریه

ماریه

فاطمه

فاطمه

احمد

احمد

نیره

نیره

سرور

سرور

حسام

حسام

احمد

احمد

پروین

پروین

فهیمه

فهیمه

اسماعیل

اسماعیل

علی غ

علی غ

عبدالرحمن

عبدالرحمن

آرمان

آرمان

فردوس

فردوس

میهمان

سید یوسف هاشمی

سید یوسف هاشمی

فرید صمدی

فرید صمدی

سید عقیل هاشمی

سید عقیل هاشمی

مهربان

مهربان

میهمان

فریبا منصوری

فریبا منصوری

سمیرا

سمیرا

ماریه

ماریه

زبیده

زبیده

فردوس

فردوس

مریم

مریم

سید جلال

سید جلال

زهرا

زهرا

شهرام

شهرام

 • امین

  خداوند این خیر رو از ما قبول کنه

  • 23 اسفند 1400
 • امینه

  خداوند از ما و شما بپذیرد.

  • 06 فروردین 1401
 • رضااا

  دمتون گرم.

  • 11 فروردین 1401

گزارش عملکرد انجمن خیریه و خدمات اجتماعی بندرعباس
در خصوص سبد غذایی رمضان، فطریه و کفاره روزه

مبلغ جمع آوری شده بابت سبد غذایی رمضان
 454 میلیون تومان

مبلغ جمع آوری شده بابت فطریه و کفاره روزه
 625 میلیون تومان

توزیع 1000 کارت خرید تارا مارکت

توزیع 2012 کیسه برنج 10 کیلویی

توزیع 560 کیلو مرغ و 1540 کیلو خرما

توزیع 158 میلیون تومان از محل فطریه و کفاره 

سبد غذایی، فطریه و کفاره روزه بین 2200 خانواده تحت پوشش توزیع گردید.